پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تماینجا دلم مینویسه....
ye HarFaye haMishe Hast ke mikhay BeZaniShon !

Ama nemishe ! va Age nazani ham BehtaRe !

!!!!

MotenaFeram Az un  rOzAyee Ke NeMidOnam CheMeeeeeeeeeee!

پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 16:58 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________اﺗﺎﻗﻲ ﺗﺎﺭﻳﻚ!

ﺫﻫﻨﻲ ﺧﺴﺘﻪ ﺁﺭﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﺬﻓﺮﻱ اﻡ ﺩﻡ اﺯ ﺩﺭﺩ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻴﺰﻧﺪ!

اﺷﻚ و ﻓﻜﺮ ﻫﺎﻱ ﺳﻤﻲ ﺭﻓﻴﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﻝ و ﺭﻭﺯﻡ....

دلنوشته....


ادامهـ مطلبـ
سه شنبه هفدهم تیر 1393 17:37 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ﺷﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑـﻮﺩﻡ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ

ﺣﺎﻻ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻡ !ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﯿﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻭ ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ...


ادامهـ مطلبـ
سه شنبه هفدهم تیر 1393 2:35 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ﻫﻰ ﻟﻌﻨﺘﻰ

! ﺑﯿﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺯﻯ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﺸﻤﺎﺭ،

ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﻯ ﮔﻮﺷﻰ ﺃﺕ ﺭﺍ


ادامهـ مطلبـ
سه شنبه هفدهم تیر 1393 2:31 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺩﻭﯾﻤﺎﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯼ ﻫﻢ ﻣﻦ ، ﻫﻢ ﺍﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﯾﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ ؟ . .


ادامهـ مطلبـ
سه شنبه هفدهم تیر 1393 2:25 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ﺗﻮ ﺑﺠﺎﯼ ِ ﻣﻨﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺯﺟﺮ ﻣﯿﮑﺸﯽ ﯾﮑﯽ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﺸﯽ ﺗﻮ ﺑﺠﺎﯼ ِ ﻣﻨﻢ ﭘﺮ ِ ﻏﺼﻪ ﺷﺪﯼ ﻧﺰﺍﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﻢ ﻧﮕﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ ﻧﮕﺮﺍﻥ ِ ﻣﻨﯽ ... ﮐﻪ ﻧﮕﯿﺮ ِ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﯾﺪﻥ ِ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﻟﻢ ﻧﮕﺮﺍﻥ ِ ﻣﻨﯽ ... ﻣﺜﻪ ﺑﭽﮕﯿﺂﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﺍﺯﺕ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ . ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﺩﻟﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺎﺵ ﺑﯿﺸﻤﺎﺭﻩ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺑﺠﺰ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻋﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﻭ ﺗﻮ ﯾﺎﺩﻡ ﺩﺍﺩﯼ ﻋﺎﺷﻘﯿﻢ ﻭ ﺗﻮﺭﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ِ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﻧﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺏ ﺳﺮ ِ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺴﺘﻪ ﻣﮕﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ؟! ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍﺷﯽ . . . ﯾﻪ ﻏﺮﻭﺭ ِ ﯾﺨﯽ ﯾﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﯼ ِ ﺳﺮﺩ ﯾﻪ ﺷﺐ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﻠﻪ ﮐﺮﺩ ﯾﺪﻓﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺭﻭ ﺳﭙﺮﺩ ﺩﯾﮕﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮﺩ ﻓﻘﻂ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺮﺩ ﻧﮕﺮﺍﻥ ِ ﻣﻨﯽ ... ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺮﺹ ِ ﺩﻟﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﺎﺭ ِ ﻣﻨﯽ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﻪ ﺩﻟﻨﻢ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻦ ... ﺍﺯﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻢ ﻭ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ ﭘﯿﺶ ِ ﺗﻮ ﺩﻝ ِ ﺳﯿﺮ . ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﺩﻟﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺎﺵ ﺑﯿﺸﻤﺎﺭﻩ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺑﺠﺰ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻋﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﻭ ﺗﻮ ﯾﺎﺩﻡ ﺩﺍﺩﯼ ﻋﺎﺷﻘﯿﻢ ﻭ

یکشنبه هشتم تیر 1393 22:5 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________تو در تخت...

من در تخت...

تو با او...

من با تیغ....

امشب هر دو خونی می ریزیم تو از میان پاهایت...

من از رگ دستانم...

امشب "زنی" میشوی برای خودت ومن "گدای" دم مرگ که حتی با دیدن خون رگ هایش به یاد سرخی لبانت می افتم


ادامهـ مطلبـ
یکشنبه یکم تیر 1393 18:37 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________♡دِلم داغون♡

☜توام با اون☞

⇂زيرِه بارُون⇃

↦رَفتي آروم↤

♞سَرت گَرمُو♞

♝تنم سَردو♝

√لَبات خَندون√

??چشام گريُون??

♥دِلت قُرصُ♥

♥دلم ويرون♡

✧چِه حاليم✧

↡زيرِه بارون↡

↷فِرشتَم شـــد↶

↯واسَم حيوون↯

✘بازَم سيگار✘

♧کِه سوخت آروم♧


ادامهـ مطلبـ
جمعه سی ام خرداد 1393 17:52 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________Kheyliha ede'a daran k bahat "FABAN"

ama 2 roz bad to baqale "REFIQAT" *"KHABAN"* ...

! HE ... !!! @(-_-)@ ... !


ادامهـ مطلبـ
چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393 15:46 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________del man asheqo misozonio be ashkam mikhandi! Chra man sade fkr mikardam k b eshqt paybandi ro karat cheshmamu mibandam to cheshmato ro be man mibandi!bgu mage dlt pi6 ki gyre!bgu vase ki mimiri! Bgu az man enteqam cheyu dari migyri!cheshude k to az manu o eshqam dari fasele migyri! Akhe to k yeruz eshq manio ye ruz eshq yeki dg!khoda ashkamu did khodsh taqas karato mide! Pashymun mishy yeruzi k dire to qalbam yki jato migyre!!T_T:'(
ادامهـ مطلبـ
دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 9:38 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________من شرمنده اخلاقتونم...!

ﺷﻤﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺷﺎﺥ ﺑﺎﺷﯿﺪ..

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺱ ﺑﺎﺷﯿﺪ..

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﯿﺪ..

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺍﻑ ﺑﺎﺷﯿﺪ..

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ..

ﺁﺧﺮﺵ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎﯼ ﺟﻠﻮ ﻣﺎ ﭘﺴﺮﺍ ﻭﺍیﺳﺘﯿﺪ

ﺗﺎ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ عایا بپسندیم عایا نپسندیم ..!

والا به غرعاااااان!!!


ادامهـ مطلبـ
جمعه شانزدهم خرداد 1393 19:57 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________خدايا ميسپارمش به تو …

اما يه خواهشى ازت دارم … . . . .

يه روزى … يه جايى … بغل يه غريبه …

"مست مست" بدجور ياد من بندازش


ادامهـ مطلبـ
سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 19:41 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________im back !

Bargashtam ! meRsi az kaSani ke to in MoDat sar mizadan be web !

merC az Unaye ke Deldari midadan

merC az hamatoooon

Net nadaram faghat Az cafe net felan pOst mizaram

15khordad tavalodame !

kado hatono rad konid beyad

.....

 

 


ادامهـ مطلبـ
دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 21:32 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________به یه کسایی هم باید گفت :

به ما که نمیخوری ...

حداقل یه دوسه پیک بزن به در و دیوار بخوری...


ادامهـ مطلبـ
دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 20:47 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________My birthday coming soon!

Maybe ..... and maybe.....and maybe !

Writeing by mobile


ادامهـ مطلبـ
چهارشنبه هفتم خرداد 1393 10:55 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________...


ادامهـ مطلبـ
یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 13:14 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________هه نمیدونم چی بگم :(

دلم نمیخاد بگم خداحفظ:( واقعا دلم نمیخاد :(

ولی مجبورم برم :(

+اون دسته از دوستانی که کامنت میذارن بی معرفت و ... من باید بگم من حالم اصلا خوب نیست :( مهم نیست چی میخواین بهم بگین :( 

+ مرسی از تمام کسانی که  تو این مدت دل داریم دادن :(

+ شاید دیه منو نبینین  پس بدی خوبی دیدن حلال کنید :(

+ گوشی هم ندارم:(

+ واقعا خسته ام :(

+اگر دوست داشتین میتونین منو از لینکاتون حذف کنید چون معلوم نیست کی برگردم :(

+هه یه کلمه واست دارم اره  خود تو که اینارو خوندی ( نمیبخشمت ) فقد همین :(

(خودش میدونه کیه )

+ نظرات نیازی به تایید ندارن واسه این پست :(

+ کار واجبی داشتی نظر خصوصی بذار  از کافی نت چک میکنم

+دیه دیره واسه موندن دارم از پیش تو میرم :(  جدایی سهم دستامه  که دستاتو نمیگیرم تو این بارون تنهایی دار ممیرم خداحفظ  شده این قصه تقدیرم چه دلگیرم  خداحافـــــــــــــــــــــظ

+ بای:(


ادامهـ مطلبـ
یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 20:11 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
Free Link Exchange


به سلامتي سيگاري كه ميدونم قبل از من با كسي لب نگرفته

 

به سلامتي دود سيگار با اينكه كم رنگه ولي يك رنگه

 

به سلامتي سيگار كه به من آموخت كه عاقبت سوختن و ساخت پاي كسي

 

عاقبت له شدن پاي آن كس است...

 

دودي كه از دهانم بيرون مياد دود سيگار نيست !

 

قلبم سوخته...

دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 14:41 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________عکس های خفن


بیا یک شب جاهایمان را عوضــــ کنیــم..

مـن معشوقــه مـی شومــــ

و تو عاشــــق باشــــ

مـن خیانــت مـی کنــم و تــو فراموش کـن...

سـختــــه نــه؟

نه خب تو بگو سختـــه نه ؟؟
سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 16:29 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
تنــــــــــهایی ام را با کســـــــــــی تقســــــیم نخواهمـــ کرد :(

یــــــــــــــــــــــک بار تقســـــــــیم کردمـــــــــــــ :(

تنــــــــــــــــــها تر شــــــــــــــــــدم :((

شنبه سی ام فروردین 1393 13:40 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
رایگان

خب اول بگم من یه خردادی هستم :)

و خیلی هم خوشحالم که خردادی هستم :|


تست غرور یه خردادی ؟؟


برو ادامه مطالب 

برچسبـهـ ـا : خردادی
ادامهـ مطلبـ
دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 19:24 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
link

خوب تو این پست میخام راجب خودم بنویسم

تا همه ی دوستان عزیز بیشتر بشناسن منو

اونایی که منو میشناسن و باهام در ارتباط هستن

کاملا میدونن ... اونایی هم که نمیدونن الان بدونن :)

خوب من ....؟


برو ادامه مطالبادامهـ مطلبـ
جمعه بیست و دوم فروردین 1393 13:33 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________لینک


نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، 

 به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، 

نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ،

 به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ،

 نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی .


برچسبـهـ ـا : خیانت
دوشنبه هجدهم فروردین 1393 12:32 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________دلنوشته خودم هست :|

خیــــــــــلیــــــــــ بده  کاریـــــــــــــــــــ نکردهـــ باشیـــــــ

ولیــــــ بهتــــ بگنــــ :  اینــــ کارو کردیـــــــــــــــــ

خیـــــلیــــ بده خیـــانــــتــــ نکــــردهـــ باشــــــــــــــــــــــــی

ولــــی بگن: خیــــانتــــــــــ کردیـــــــــــــــــــــــــــــــ

اون بالا سریـــــــــــــــــــ میدونــــــه  خیانتــــــ نکرده بودمــــــــ

ولی گفــــــــــتن: خیانـــــــــــتــــــــــــــــــ کردیـــــــــــــــــــــــــ

یه روزیـــــــــ میرســــهـ که متوجــــه میشیــــ من کاریـــــ نکردمــــــــ

امــــــــــــــا اون روز منــــــــــــ دیگه نیستـــــــــــــــــــــــــــــم :((


برچسبـهـ ـا : خیانت
جمعه پانزدهم فروردین 1393 15:20 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
عکس های خفن


خـستــه ام از ایـن مـواظــب خـودت باش ها


تـو اگـر نگـران مــن بــودی ،


نمیــرفـتی ،


اگر مـیمـوندی ،با یـک نـگاه ، با یـک نفــس


مــواظـبـم بـودی


پـس نـگران مـن نــباش بــــــرو . . . !

دوشنبه یازدهم فروردین 1393 19:37 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________رایگان

هه هههی روزگار

چند بار بگویم این دنیا ظرفیت عشقهای فوق العاده را ندارد! عادی باشید!همین فقط 


چـه رســم ِ تلخــي سـت


تــــو ، بــي خـــبـر از مــن !


و


تمـــام ِ مـن ، درگـــير ِ تــو


جمعه هشتم فروردین 1393 11:29 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________cze


تحویل نمیگیرم سالی را که بدون تو تحویل شود مولا جان 

 عیــــــــــــــــــــــــــد کجـــــــا فاطــــــــــمیه ات کجــــــا؟!

تســـــــــــــــلیت مارا پـــذیـــــرا بـــــــــــــــــــاش مولای من...

امسال به سین های هفت سین سیلی مادر {س}را اضافه میکنیمبرچسبـهـ ـا : فاطمیه
یکشنبه سوم فروردین 1393 16:50 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________این اهنگ و  تقدیم میکنم به (( مخــــــــــــــاطــــــــــبــــــ  خاصــــــــــــــــــم))

تبادل لینک رایگان


تو فـــــــقـــــط مـــــال  مـــــنــــی

تو فقط مال منی تو فرشته ی دوست داشتنی


نمی تونی بد باشی تویی که مال منی


تو فقط حق منی تویی که شیشه ی عمر منی


نمی تونی بشکنی تو خودت جون منی


چقد عاشقتم تموم دنیامی


تو همون ستاره شرقی شبهامی


چقد عاشق اون رنگ چشماتم


باهام حرف بزن من عاشق حرفاتم


وجودت گرمه مثل آتیشه دلت جنس شیشه دیگه بی تو نمیشه


حالا دیگه وقتشه دل من و تو ما بشه


پیشم باشی همیشه


تو فقط مال منی تو فرشته دوست داشتنی


نمیتونی بد بشی تویی که مال منی


تو فقط حق منی تویی که شیشه عمر منی نمیتونی بشکنی


چقد عاشقتم تموم دنیامی


تو همون ستاره شرقی شبهامی


چقد عاشق اون رنگ چشماتم


باهام حرف بزن من عاشق حرفاتم


دانلود = کیفیت 720P

جمعه یکم فروردین 1393 12:50 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________             ***HaPpY NeW YeArs***

اس ام اس خنده دار تبریک نوروز 93

سلام به بازدیدکنندگان عزیز

امروز ، جدید ترین اس ام اس های خنده دار و زیبا تبریک نوروز 93

رو براتون آماده کردم

راستی نظر فراموش نشه ها !!

نورزتان هرروز ، پیروزتان امروز

 :D

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

(اس ام اس خنده دار تبریک نوروز 93)

تو سال مار تا شد از این و اون نیش خوردیم

ولی سر جدتون تو سال اسب دیگه لگد نندازین !

حالا عیدت هم مبارک

.

.

.

(پیامک خنده دار تبریک نوروز 93)

حدیث سال 93 :

همانطور با آجیل دیگران رفتار کن ، که دوست دارید با آجیل شمار فتار کنن ! :))

.

.

.

(جوک خنده دار تبریک نوروز 93)

اینایی که نوشتن امسال سال اسبه و شاهزاده با اسب خواهد آمد

این بنده خداها خبر ندارن مشتی حسن با الاغم نمیاد ببرتشون !

.

.

.

(اس ام اس زیبا تبریک نوروز 93)

سالی که با جمعه شرو میشه

باید سال استراحت ملی و خواب مضاعف اعلام بشه !

.

.

.

(اس ام اس خنده دار نوروز 93)

با توجه به گران شدن پسته با خوردن هر پیاله نخود

یک عدد پسته برنده شوید !

.

.

.

(اس ام اس باحال تبریک نوروز 93)

قابل توجه دختر خانمای مجرد :

سال 93 سال اسب ، شاهزاده ها از راه برسن صلوااااات

.

.

.

(اس ام اس تبریک نوروز 93)

درخت های دلم بی تو شکوفه نمیکنند

بهار من بهارت مبارک

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

* برای مشاهده ادامه ی اس ام اس ها به ادامه ی مطلب مراجعه کنید *ادامهـ مطلبـ
پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 15:41 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________این اهنگو تقدیم میکنم به((مــــــخــــاطــــبـــــ خاصــــــم))تکست و متن آهنگ جدید علی عبدالمالکی به نام روانیتم

**************

روانی روانیتم

زود باش بگو که من کی تم

تو همه ی زندگیمی 

زود باش بگو که زندگیتم

روانی روانیتم

روانی روانیتم

عاشق دیوونه بازیتم

عاشق چشمای رنگیتم

روانی روانیتم

*************

متن آهنگ روانیتم علی عبدالمالکی

*************

من دیوونه نبودم تو دیوونه ام کردی

یه روزی باهام خوبی یه روز باهام سردی

تو کی هی میخوام بری دوباره برگردی

من دیوونه نبودم تو دیوونه ام کردی

خدا ما رو واسه همدیگه ساخته

که توی دیوونه رو به جونم انداخته

همه میگن که منو و تو دیوونه ایم عشقم

هیشکی این دیوونه ها رو هنوز نشناخته

روانی روانیتم

زود باش بگو که من کی تم

تو همه ی زندگیمی

زود باش بگو که زندگیتم

روانی روانیتم

روانی روانیتم

عاشق دیوونه بازیتم

عاشق چشمای رنگیتم

روانی روانیتم

************

من دیوونه نبودم تو دیوونه ام کردی

یه روزی باهام خوبی یه روز باهام سردی

تو کی هی میخوام بری دوباره برگردی

من دیوونه نبودم تو دیوونه ام کردی

خدا ما رو واسه همدیگه ساخته

که توی دیوونه رو به جونم انداخته

همه میگن که منو و تو دیوونه ایم عشقم

هیشکی این دیوونه ها رو هنوز نشناخته

روانی روانیتم

زود باش بگو که من کی تم

تو همه ی زندگیمی

زود باش بگو که زندگیتم

روانی روانیتم

روانی روانیتم

عاشق دیوونه بازیتم

عاشق چشمای رنگیتم

روانی روانیتم


دانلــــــــــــــــــــود

چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 23:40 |- NoOneLoVeMe -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________Aytem.ir